735 978 107 biuro@ckz-tarnow.pl
Zaznacz stronę

Działalność Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie:

1. Dokształcanie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkołach zawodowych w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych.

2. Dokształcanie pracowników młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkołach zawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł czeladnika.

Dokształcanie młodocianych w Centrum odbywa się w formie turnusów dokształcania teoretycznego.

Dokształcanie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy:

  1. Kursy przygotowujące do egzaminów sprawdzających, czeladniczych i mistrzowskich kończące się egzaminami przed komisjami powołanymi przez Izbę.
  2. Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących.
  3. Kursy bhp.
  4. Szkolenia z zakresu minimum sanitarnego.
  5.  Inne szkolenia doskonalące w zawodach, nadające kwalifikacje.

 

 

 

  

  1. Przeprowadzanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
  2.  Przeprowadzanie innych szkoleń zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe, zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.